Мета проекту «Воїну — гідна праця» – допомога у працевлаштуванні воїнів-інвалідів АТО. Команда проекту займатиметься оцінкою та забезпеченням умов, необхідних для повернення на попереднє або працевлаштування на інше місце роботи воїнів з інвалідністю, отриманою внаслідок поранень під час участі в АТО.

«Соціальна адаптація та працевлаштування наших воїнів, які внаслідок поранень отримали інвалідність, на наше переконання, не може бути проблемою однієї людини або її родини. — координатор проекту Оксана Воропай. — Адже, окрім власне фізичної реабілітації, вони стикаються з цілим комплексом інших питань: від психологічної післявоєнної та післяопераційної реабілітації, необхідності зміни звичного роду занять і до поновлення знищених або оформлення нових персональних документів.
Це не під силу і одній громадській ініціативі. Тому ми налагоджуємо співпрацю з партнерськими організаціями приватного сектору, ГО та ініціативи, державними органами для допомоги у працевлаштуванні людей з інвалідністю як реалізацію їхнього права на працю та дотримання їхніх трудових прав».

Для кожного з тих, із ким працюватиме ініціатива, буде залучено куратора, який не лише вестиме переговори з роботодавцями, але й підтримуватиме воїнів протягом всього періоду адаптації на новому місці.

Контакти для звернень роботодавців, для звернень воїнів, волонтерів: 063 802-61-51, Jobsoldier.czvl@gmail.com

—–

Decent work for a warrior

The aim of the “Decent work for a warrior” project is to help disabled warriors of the Antiterrorist Operation find a job. The project’s team performs the professional skills evaluation of wounded warriors that should help them return to their previous work place or find a new job.
“The social adaptation and employment of our warriors who were injured and received different degrees of disability is not only their or their families’ problem. It is the problem of the whole society”, – the project’s coordinator, Oksana Voropay says. – They have difficulties not only dealing with physical postoperative and psychological after war rehabilitation. They are also often forced to change the usual way of life, to look for a new job or to renovate documents. One social organization is not able to complete all these tasks. That is why we collaborate with many different private and government organizations. It helps us do our best in resettlement of warriors and realization of their rights to work.”
Every worrier who appealed to our initiative gets a curator who negotiates with employers and receives the support during the whole adaptation period.

Contact information for warriors, employers and volunteers: 063 802-61-51, Jobsoldier.czvl@gmail.com