Дослідження щодо особливостей працевлаштування ВПО у Львівській та Закарпатській областях

Дослідження було виконано в рамках проєкту ГО “Центр зайнятості Вільних людей” (ЦЗВЛ) “Розширення можливостей працевлаштування для ВПО (внутрішньо переміщені особи) у Закарпатській та Львівській областях”. 

Метою такого дослідження є формування соціального портрету ВПО у цільових областях, вивчення потреб та труднощів ВПО пов’язаних з працевлаштуванням, аналіз ринку праці регіону, для того аби надалі органи державної влади, громадський сектор та бізнес могли формувати та пропонувати внутрішньо переміщеним особам такі послуги, які найбільше відповідатимуть їхнім потребам.

Майже три чверті (73%) учасників дослідження розглядають для себе роботу по найму. В індивідуальній трудовій діяльності зацікавлений 21% опитаних ВПО, а у започаткуванні власного бізнесу з наймом працівників – 10%. В даному випадку респонденти могли обрати декілька варіантів зайнятості. 

Серед труднощів, які найчастіше називали ВПО, під час пошуку роботи: 

  • нестача вакансій для спеціальності, рівня освіти, кваліфікації респондента (37%);  
  • роботодавці не бажали наймати ВПО (32%);  
  • доступні вакансії пропонували занадто низький рівень оплати (29%). 

Ключові висновки: 

– Більшість ВПО (71%) зацікавлені в отриманні професійної допомоги для кар’єрного розвитку та працевлаштування. Водночас, тільки кожен четвертий зміг самостійно сформувати конкретні запити щодо сфер навчання і отримання допомоги, що свідчить про значну невизначеність щодо подальших професійних планів.  

– Більшість ВПО (68%) зацікавлені у проходженні курсів підвищення кваліфікації для розвитку у своїй професії і знаходженні роботи на новому місці. Найбільший попит існує на курси іноземних мов та комп’ютерної грамотності, які зацікавили близько третини опитаних. Також популярними є курси водіїв і косметології, які зацікавили кожного п’ятого респондента. Слід зазначити, що найбільш популярні курси зазвичай не мають прив’язки до місцевого ринку праці чи попереднього фаху опитаних. 

– Серед напрямків перекваліфікації ВПО частіше називали сферу комп’ютерних наук, IT і інтернету (38%), індустрію краси та догляду (22%), продажі (15%) та громадське харчування і готельний бізнес (15%).  

– Більше половини ВПО (53%) мають обов’язки по догляду за іншими членами родини (неповнолітніми дітьми, людьми похилого віку, з хронічними захворюваннями тощо), що обмежують їх можливості працевлаштування. 

– Дві третини опитаних ВПО (66%) зацікавлені у тому, аби мати можливість безкоштовно користуватися доступом до комп’ютерів та інтернету або проходити навчальні курси у публічній бібліотеці за новим місцем проживання. 

Кроки, які пропонують зробити експерти для вирішення проблем ВПО: 

1) Полегшення психологічного стресу 

(близько 26% ВПО цільових областей мають високий рівень психологічного дистресу. Навіть якщо рахувати тільки офіційно зареєстрованих ВПО, то приблизно 104 тисячі осіб-ВПО в цих областях мають потребу у психологічній допомозі).  

2) Надання чітких алгоритмів для пошуку роботи 

3) Створення системи менторства, наприклад, з боку HR-спеціалістів 

4) Допомога у догляді за дітьми, або іншими членами родини 

Організатори: ГО «Центр зайнятості Вільних людей», проєкт «Розширення можливостей для працевлаштування ВПО у Львівській та Закарпатській областях». 

Про проєкт. «Розширення можливостей для працевлаштування ВПО у Львівській області” спрямований на підтримку ВПО у працевлаштуванні через надання кар`єрних, психологічних консультацій, а також проведення вебінарів з працевлаштування, спрямованих на вдосконалення навичок пошуку роботи та підвищення впевненості у собі. Більше інформації про проєкт читайте на офіційній сторінці у фейсбуку: https://www.facebook.com/czvl.staff. 

З повним текстом дослідження можна ознайомитися за лінком Аналітичний звіт_дослідження потреб.