Результати дослідження “Оцінка основних проблем пов’язаних із пошуком роботи жінками-ВПО”

В період з листопада 2016 по березень 2017 року громадська організація «Центр зайнятості Вільних людей» провела дослідження з фокусом на працевлаштування та економічну зайнятість жінок загалом та жінок-ВПО зокрема.

Метою дослідження було виявити перелік проблем з якими стикалися загалом жінки та жінки з групи ВПО у процесі пошуку роботи протягом останнього року та здійснити попередню оцінку їх вираженості.

Для концептуалізації переліку проблем був застосований метод фокус-груп (12 ФГД), а для попередньої оцінки вираженості – метод телефонного інтерв’ю (загалом 600 респонденток). Географія дослідження: м. Київ, м. Дніпро, м. Краматорськ. Часові межі дослідження: листопад 2016 – березень 2017.

За результатами дослідження можна припустити, що більшість проблем, які виникають при пошуці роботи у жінок загалом та жінок з групи ВПО, мають радше структурну природу та пов’язані із загальним станом економіки, що відображається на структурі попиту та пропозиції на ринку праці, якості життя населення, рівні кваліфікації робочої сили тощо. В таких умовах на ринку праці відтворюється орієнтація на людину як на «ресурс», схильністю до диктування умов праці, орієнтації на пошук працівника, який буде забезпечувати надвисоку інтенсивність праці, виконуватиме функцій не передбачені посадою, буде стало забезпечувати виробничі потреби. Такі вимоги часто носять дискримінаційний характер (переважно віковий та гендерний ценз)

Більш детальну інформацію ви зможете знайти в Резюме дослідження та повному тексті дослідження.

Команда висловлює подяку партнерам. Даний проект був ініційований Форумом НДО в Україні, за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Висловлені в Дослідженні думки можуть не поділятись Форумом НДО в Україні або Агенством США з міжнародного розвитку.

Results of Assessment of Principal Problems Experienced by Internally Displaced Women in the Employment Process in English.