Центр зайнятості Вільних людей ініціював першу «Школу професійного волонтера» у Києві

DSC_00016-7 червня у Києві Центр зайнятості Вільних людей за підтримки Програми Розвитку ООН в Україні провів першу Школу професійного волонтера. Основна ціль даного заходу – розвивати бренд волонтерства як спроможного надавати кваліфіковану допомогу та професійно впливати на суспільні зміни.

«Школа професійного волонтера  – проект, місією якого є сприяння професійному розвитку волонтерів задля більш кваліфікованої допомоги суспільству та зміцнення бренду волонтерства в Україні», – повідомила Марина Лебідь, координатор проекту «Центру Зайнятості Вільних Людей».

Професійні тренери зі сфери бізнесу та неурядових громадських організацій розказали волонтерам про тенденції ринку праці та сучасні підходи до рекрутингу, а також допомогли удосконалити навички командної роботи та управління проектами. Серед запрошених тренерів були як бізнес-тренери, так і спеціалісти з некомерційного сектору, а саме:

Марина Первушина (авторка проекту «HR — школа Baltic Training Group»)

Олександра Целішева (грантовий координатор, оперативне реагування на соціальні та економічні потреби ВПО, Проект ПРООН)

В’ячеслав Топоров (эксперт з розробки проектів)

Лора Гасай (HR-эксперт, консультант проекту “Премія HR-бренд Україна”, HeadHunter Україна)

Тетяна Шматуха (виконавчий директор International Labour Centre (ILC))

Максим Буткевич (журналіст, координатор проекту “Без кордонів” громадської організації Центр “Соціальна Дія”)

Володимир Жерновий (бізнес-тренер, коуч, психолог, керівник центру «Еквілібріум»)

Тетяна Люлька (організаторка проекту «Місто професій») та багато інших.

Спільними зусиллями команди волонтерів та тренерів вдалося підготувати платформу для формування самонавчальної організації.

В подальших планах ЦЗВЛ планує провести Школу професійного волонтера для всіх бажаючих організацій, що мають волонтерський формат роботи.

– – – – –

The “Free People Employment Center” initiated the first “Professional Volunteer School” in Kyiv

On the 6-7 of June, in Kyiv, the “Free People Employment Center” with support of United Nations Development Programme in Ukraine initiated the first “Professional Volunteer School”. The main purpose of this event was to develop the volunteers’ work brand as the one that can provide the qualified help and professional influence on social changes.

“The mission of the “Professional Volunteer School” project is to contribute to the professional development of volunteers for more qualified help for society and to strengthen the volunteer brand in Ukraine,”- the coordinator of the project the “Free People Employment Center” Maryna Lebid informed.

Professional business and non-government organizations trainers tell volunteers about the tendencies in the labor market, and the modern approach to recruiting. They helped participants to improve skills needed for teamwork and project management. Among invited trainers there were business-trainers and noncommercial sector trainers:

Maryna Pervushina (the author of the project “HR – school Baltic Training Group”).

Oleksandra  Tselisheva (granted coordinator; social response to social and economic needs of internally displaced persons, UNDP Project).

Vyacheslav Toporov (project development expert).

Lora Gasay (HR-expert, project “Hr-brand Ukraine Prize”, HeadHunter Ukraine).

Tetyana Shmatuha (chief executive of the “International Centre (ILC)).

Maksym Butkevych (reporter, coordinator of the project “Without Boundaries” of the social organization Centre “Social Act”).

Volodymyr Zhernovyi (business trainer, coach, psychologist, the chief of the center “Equilibrium”).

Tetyana Lyulka (organizer of the project “City of Professions” and many other projects).

The platform for the self-learning organization was prepared by common efforts of volunteers and trainers team.

The FPEC’s plans are to conduct the “Professional Volunteer School” for all organizations that have volunteer format of work.

Translated by Marina Voloshchenko

11391707_823746474341047_1660486420157311575_n